مسابقات دو و میدانی انتخابی تیم ملی به میزبانی شیراز برگزار می شود