۲۲۰ هزار خط از کدهای مرورگر Edge مایکروسافت حذف شد