بی‌خاصیت‌ترین دربی‌ تاریخ که شاید پرگل‌ترین شود!/مسابقه سوتی در قفس توری