برای پیشگیری از علائم یائسگی چه کاری دیگری به‌جز هورمون درمانی می‌توان کرد؟