وزیر بهداشت: برنامه تحول سلامت را مقتدرانه ادامه می‌دهیم