اجرای حکم اعدام شیخ نمر روند اضمحلال آل سعود را سرعت می بخشد