حرکت عجیب مدافع آبی ها در واکنش به شعار هواداران عصبانی استقلال!