(تصویر) واکنش جالب روزنامه پرسپولیسی به باخت استقلال