زیرسازی و آسفالت 25 کیلومتر از راه‌های روستایی شهرستان شوط