بالاترین قیمت معامله مسکن/ ۳۰میلیون تومان اجاره برای یک متر خانه