برگزاری دعای توسل در حمایت از مردم مظلوم یمن در مازندران