ثبات نسبی نرخ دلار و افت 5 هزار تومانی قیمت سکه تمام