ویژه برنامه های ماه رجب و شعبان در محلات مرکزی شهر تهران تشریح شد