نشست بررسی «اشغال فلسطین؛ اهداف و انگیزه‌ها» برگزار می‌شود