مختومه شدن پرونده‌ای با 60کشته، زخمی، شاکی و زندانی