بازیکنان آژاکس همراه مادران خود به زمین رفتند ! + فیلم