تل‌آویو باید اعلام كند كه به عربستان بمب اتم می‌دهد!