ووشوکاران قم در آستانه اعزام به رقابت‌های آسیایی و جهانی