برنامه مرحله گروهی اعلام شد/ هند نخستین حریف ایران