بازگشت شهاب مرادی به دانشگاه ها با «کلاس مجردها» (+عکس)