نشست دیپلماسی رسانه‌ای مذاکرات هسته‌ای برگزار می‌شود