نگرانیم که صنعت پتروشیمی به سرنوشت صنعت ماکارونی دچار شود+فیلم