آسوشیتدپرس: کشورهای عربی در کمپ دیوید تعهدات امنیتی مکتوب از آمریکا می‌خواهند