فردا دور جدید مذاکرات هسته‌ای با هدف تلاش برای کم کردن پرانتزها و توافق روی اختلافات