انتقاد رئيس سازمان بورس از سياست‌هاي بانک مرکزي/ شاهد کمبود نقدينگي در بازار سرمايه هستيم