بازدید رهبر انقلاب فرصتی برای بهره‌مندی ناشران از راهنمایی‌های ایشان است