تصاویری از فردوسی پور در حال گزارش بازی استقلال و تراکتورسازی