ملاقاسمی: جوانگرایی مهمترین هدف تیم ملی کشتی فرنگی در دوحه بود