در مذاکرات می‌خواهند ما را به سبک قورباغه پخته بخورند/روزی که روحانی شعار ۱۰۰روز را داد فهمیدم اینکا