نسخه قراردادی گوشی ال جی جی ۴ بزودی در آمریکا عرضه خواهد شد