روحانی: اجرای توافق‌ها، روابط تهران - عشق آباد را توسعه می‌دهد