اکبری: بازیکنان خوب با لجبازی قلعه‌نویی از استقلال رفتند