شیوع کوتاه قدی در کشور/ورزش های رزمی و ژیمناستیک قد کودکان را می سوزاند