دبیر انجمن خودروسازان: وزیر صنعت گفت پول نداریم به شما بدهیم؛اموالتان را بفروشید