پای تلویزیون از حرص زیاد ناخن می خوردم! / قلعه نویی یک فصل از استقلال دور باشد بهتر است