اکبری: بازیکنان با لجبازی قلعه‌نویی از استقلال رفتند