چه کسی مقصر نابسامانی‌های امروز بورس تهران است؟ +جدول و نمودار