برنامه مرحله گروهی مسابقات اعلام شد/ هند، نخستین حریف شاگردان اکبری