بهره‌مندی 350 کودک ملایری از خدمات «بهبود سوء تغذیه»