اقدامات دولت یازدهم شبیه همان اقدامات دولت قبل است/بگم‌بگم‌های مسئولان فعلی واکنشی به مجلسی‌هاست/