بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور تا 2 سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد