انتخابات هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی فارس برگزار شد