اگر نمی‌خواهند، دولت لایحه دهد همه باشگاه‌ها را دولتی نگه دارند