اردبیل، خراسان رضوی و تهران بیشترین مدالهای المپیاد ناشنوایان کشور را کسب کردند