حجازی:خدا از کسانی که این بلا را سر استقلال آوردند، نگذرد