دو جلسه محرومیت به دلیل فحاشی/ فولاد 20 میلیون جریمه شد