عابدینی:به احتمال فراوان دربی به پنجشنبه موکول می شود/نایب رییس اول فدراسیون مدیریت تیم های ملی را بر