کفشگری: به خاطر دو کارته بودن بازی نکردم/ استقلال را می‌بریم تا هواداران لیگ را با شادی تمام کنند