اشرف غنی: تروریسم بین‌الملل قصد ناامن کردن افغانستان را دارد