داوری ۱۵۰ فیلم کوتاه در «شهر»/ کارگاه فیلمبرداری برپا می‌شود